ΑΓΩΝΑΣ Κ.Χ. Α΄& Β΄ΑΓΩΝ.ΚΑΤΗΓ. Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν ΟΛ. & ΣΥΝΘ.ΤΟΞΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΑΤΟΙ 16-12-18