Αποτελέσματα Αγώνα Κ.Χ Α΄& Β΄αγων.κατ. Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν,ΜΙΚΡ.ΗΛ.ΚΑΤ. ΟΛ. & ΣΥΝ ΤΟΞΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΟΑΚΑ 01-12-18