Ανακοίνωση για το προτεινόμενο αθλητικό νομοσχέδιο