ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ.Χ Α-Γ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 16-17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019