ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΟΛΟΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019