ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ.Χ ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν ΟΛ. & ΣΥΝ. ΤΟΞΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 16-17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019