ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ Α.Χ. Α΄& Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν,ΜΗΚ,ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ ΟΑΚΑ 13-14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019