ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ Α.Χ. ΦΛΩΡΙΝΑ, 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019