(ΛΙΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ) ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Χ. ΦΛΩΡΙΝΑ 7-8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019