ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ Κ.Χ Α΄κ Β΄ΑΓΩΝ.ΚΑΤ. Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν ΟΛ. & ΣΥΝ ΤΟΞΟΥ ΜΗΚ ΚΑΡΥΣΤΟΣ 19-20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019