Ευχαριστήρια επιστολή της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων