Τελικά αποτελέσματα αγώνα Κ.Χ. Β΄ αγωνιστικής κατηγορίας, Αγίας Τριάδας Ναυπλίου