Τελικά αποτελέσματα αγώνα Κ.Χ. Α΄ αγωνιστικής κατηγορίας, Αγίας Τριάδας Ναυπλίου