Προκήρυξη αγώνα Ανοιχτού Χώρου ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΟΥ Τόξου Α΄ Κατηγορίας Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Μαρτίου 2020 Ο.Α.Κ.Α. Ευαγγελία Ψάρρα