Ενημέρωση για τον κορωνοϊό & σχετικές ανακοινώσεις για αθλητικές εκδηλώσεις ΕΟΤ