Εγκύκλιος προς Αθλητικές Ομοσπονδίες και Λοιπούς Φορείς – Μέτρα για την αποφυγή διάδοσης COVID19