Προκήρυξη αγώνα Α.Χ Ολυμπιακού και Σύνθετου τόξου ΟΑΚΑ Ευαγγελία Ψάρρα Σάββατο 27 Ιουνίου 2020