Αποτελέσματα αγώνα Ολυμπιακού και Σύνθετου τόξου – ΟΑΚΑ Σάββατο 27-06-20