Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εποπτείας των Σωματείων Αγωνιστικού Αθλητισμού