ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ & ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ Θ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 12-13/06/2021 – ΚΑΤΕΡΙΝΗ