Οδηγίες προς αγωνιστικό χωρο, Τεστ CoViD-19, ενημερωμένοι στόχοι – Κομοτηνή 19/6/2021