Ωρολόγιο πρόγραμμα αγώνα Α.Χ. Διακρατικής Συμφωνίας ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΟΑΚΑ 12-14 Νοεμβρίου 2021