ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’ ́ΣΕ Β’