Λειτουργία Προπονητηρίου Ε.Ο.Τ. στις 11, 12 & 13 Ιουνίου 2022