Προκήρυξη αγώνα Α.Χ. Α.Σ.Π. Πάτρα Κυριακή 26 Ιουνίου 2022