Προκήρυξη αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Α.Χ. 2022 Ο.Α.Κ.Α. 1 – 3 Ιουλίου 2022