Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία γραφείων και προπονητηρίου την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022