Προκήρυξη αγώνα Α.Χ. Α & Β αγων. κατ. Ναύπακτος Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022