Ωρολόγιο πρόγραμμα Κυπέλλου Τοξοβολίας Ελλάδος 2022 Ολυμπιακού, Σύνθετου & BAREBOW Τόξου Φλώρινα Σάββατο 17 & Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022