Τελικό ωρολόγιο πρόγραμμα αγώνα Α.Χ. στη Ναύπακτο Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022