Σύνθεση αποστολής Ε.Ο. Τοξοβολίας στην Κύπρο, 2 – 6 Νοεμβρίου 2022