Διευκρινήσεις για την λειτουργία της σχολής κριτών Τοποθεσία-Πρόγραμμα