Προκήρυξη αγώνα Κ.Χ. στην Κερατέα Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022