Ενημέρωση διεξαγωγής 3ου TRIAL Ο.Α.Κ.Α. 26 – 27 Νοεμβρίου 2022