Μείωση παράβολου για τις περιπτώσεις μεταγραφών του Άρθρου 15 και δεύτερη μεταγραφική περίοδος από 01/05 έως 30/05 για συγκεκριμένους τύπους μεταγραφής

Ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε Καθηγητές Φυσικής Αγωγής για το διδακτικό έτος 2023-2024

Όσοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά και μόνο με όλα τα στοιχεία τους (ΑΔΤ ,Δ/ση ,Αριθμός Μητρώου ΥΠΕΠΘ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, email επικοινωνίας ) στο info@archery.org.gr έως και την Πέμπτη 27 Απριλίου. Στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να περιλαμβάνεται ο όρος «η αίτηση ενέχει θέση ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» Όσοι υποβάλλουν για πρώτη φορά να συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτουν στα