Τελική σύνθεση αποστολής Ε.Ο. ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ στο EUROPEAN GRAND PRIX – UMAG 2023