Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 22/02/14 και ώρα 18:00, στην εκδήλωση κοπής της πίτας που θα γίνει στο κτίριο της Ε.Ο.Ε. με ελεύθερη είσοδο για όλους, η Ε.Φ.Ο.Τ. θα τιμήσει τους παρακάτω :

Α) Διακριθέντες αθλητές και σωματεία

Β) Διακριθέντες αθλητές – τριες των μικρών κατηγοριών

Γ Χορηγοί 2013 – 2014

Δ) ΕΑΟΜ – ΑΜΕΑ

Ε) ΕΘΝΟΑ

ΣΤ) Κοινωνικούς φορείς κ.λπ.

Τα ονόματα των αθλητών και σωματείων επισυνάπτονται στο παρόν.

Επίσης, θα δοθούν τα διπλώματα σε όσους παρακαλούθησαν το σεμινάρια W.A. level 2.

Μετά το τέλος των βραβεύσεων, στο χώρο της εκδήλωσης θα διοργανωθεί μικρή γιορτή με φαγητό – ποτό κτλ. με την συνδρομή σωματείων και χορηγών. Για  τον συντονισμό και την προετοιμασία της γιορτής αρμόδια είναι η κ. Μαρία Ρόκου ( τηλ. 6944796213 ) μέλος της οργανωτικής επιτροπής, στην οποία παρακαλούμε να απευθύνεστε για τη δική σας προσφορά που κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχία της εκδήλωσής μας.

Ταυτόχρονα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, οι αθλητές μας θα διασκεδάσουν με μουσική και χορό.

Η παρουσία όλων μας είναι απαραίτητη και σημαντική για να ενισχυθεί το άθλημά μας στην δύσκολη αυτή περίοδο.