Σας επισυνάπτουμε, προς ενημέρωσή σας, την προκήρυξη και τους κανονισμούς του 7ου European Club Teams Cup 2014 που θα διεξαχθεί στην πόλη Rovereto της Ιταλίας από 3 έως 5 Οκτωβρίου 2014.