ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

·Α & Β΄ ΑΓΩΝ. ΚΑΤ. 2Χ70μ. Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ ΟΛ. ΤΟΞΟΥ,

2Χ60μ. ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΟΛ. ΤΟΞΟΥ,

2Χ50μ. Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ

2Χ30μ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ

Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Συκεών, 12 Ιουλίου 2014

Η Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Τοξοβολίας σε συνεργασία με τον ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και τον Δήμο Νεαπόλεως- Συκεών, προκηρύσσει αγώνα :

  • Α΄ αγωνιστικής κατηγορίας 2Χ70μ. ηλικιακών κατηγοριών Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών ολυμπιακού τόξου, 2Χ60μ. ηλικιακής κατηγορίας Εφήβων – Νεανίδων ολυμπιακού τόξου & 2Χ50μ. ηλικιακών κατηγοριών Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών / Εφήβων – Νεανίδων σύνθετου τόξου.
  • Β΄αγωνιστικής κατηγορίας 2Χ70μ. ηλικιακών κατηγοριών Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών ολυμπιακού τόξου, 2Χ60μ. ηλικιακής κατηγορίας Εφήβων – Νεανίδων ολυμπιακού τόξου & 2Χ50μ. ηλικιακών κατηγοριών Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών / Εφήβων – Νεανίδων σύνθετου τόξου.
  • Αναπτυξιακός 2Χ30μ. Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν ολυμπιακού & σύνθετου τόξου.

που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Συκεών, το Σάββατο   12 Ιουλίου 2014.

 

Γενικές Διατάξεις :

  1.  Ο αγώνας θα είναι ατομικός σε όλες τις κατηγορίες ολυμπιακού & σύνθετου τόξου.
  2.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επίσημοι τοξότες-τριες της Ε.Φ.Ο.Τ οι οποίοι έχουν θεωρημένο Δελτίο Υγείας από ιατρό & έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες για το έτος 2014.

3. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα είναι τελικές ΧΩΡΙΣ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ και θα υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΕΓΓΡΑΦΩΣ στην Ε.Φ.Ο.Τ ταχυδρομικώς ή με FAX στο : 210 6400347 ή στο email : efot@otenet.gr μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 09/07/2014 και ώρα 14:00. Επισυνάπτεται δήλωση συμμετοχής η οποία θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία και με υπογραφές των εκπροσώπων του σωματείου – σφραγίδα του σωματείου βάσει του νόμου με αρ. 4115 αρ. φύλλου 1218 / αριθμός 11596 άρθρα 1, 2, 3, 20/5/2013. Ειδικά για τους ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ αθλητές θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται η ημερομηνία γέννησης. 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 14η ΩΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ.

  1.  Ενστάσεις υποβάλλονται στη γραμματεία του αγώνα με παράβολο 50 ευρώ μόνο γραπτώς από τους αρχηγούς των σωματείων.
  2.  Σε περίπτωση μη συμμετοχής αθλητών οι οποίοι είχαν δηλωθεί, ισχύει η εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ : 2013/5.
  3.  Η Αγωνόδικος επιτροπή εκδικάζει πιθανές ενστάσεις.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ :

1. Οι αθλητές οι οποίοι δεν θα έχουν θεωρημένο Δελτίο Υγείας από ιατρό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2725/99, δεν θα συμμετέχουν στον αγώνα.

2. Στον αγώνα ισχύει παράβολο συμμετοχής 12 ευρώ . Το ποσό των 2€ ανά αθλητή θα κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό για την αποκατάσταση των φθορών των υλικών της ΕΦΟΤ που χρησιμοποιούνται στους αγώνες σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. στις 19/02/2014.

3. Τα πρόσωπα στόχων ( target faces ) του αγώνα για τις αποστάσεις 70 – 60μ. θα είναι 122 εκ..

4. Τα πρόσωπα στόχων ( target faces ) του αγώνα για την απόσταση των 50μ. θα είναι 80 Χ 80εκ. με βαθμολογική ζώνη από 5 – 10.

5. Τα πρόσωπα στόχων ( target faces ) του αγώνα των 30μ. θα είναι 122εκ..

6. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 2013/17, σωματεία τα οποία έχουν δηλώσει αθλητές και δεν προσέλθουν στον αγώνα, υποχρεούνται να καταβάλλουν κανονικά το παράβολο συμμετοχής και παράλληλα θα εφαρμόζονται τα αναγραφόμενα στην εγκύκλιο της Ε.Φ.Ο.Τ. 2013/5.