Ο Αθλητικός Τοξευτικός Όμιλος « Φιλοκτήτης » σε συνεργασία με τα σωματεία « Τετραπτερυλλίς » και Α.Ο.Τ. « Αχαιοί », προκηρύσσει ανοιχτό αγώνα Γεωγραφικού Διαμερίσματος Στερεάς Ελλάδος – Αιγαίου & Κρητικού Πελάγους Β΄ αγωνιστικής κατηγορίας κλειστού χώρου 2Χ18μ. ηλικιακών κατηγοριών Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών / Εφήβων – Νεανίδων ολυμπιακού & σύνθετου τόξου, 2Χ18μ. ηλικιακών κατηγοριών Παίδων – Κορασίδων / Παμπαίδων – Πανκορασίδων ολυμπιακού & σύνθετου τόξου & 2Χ15μ. ηλικιακής κατηγορίας Παμπαίδων Β΄- Πανκορασίδων Β΄ ολυμπιακού & σύνθετου τόξου, υπό την αιγίδα της Ε.Φ.Ο.Τ., που θα πραγματοποιηθεί  στην αίθουσα  « Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ » – “ Sports Hall ” του Ο.Α.Κ.Α., το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014.

 Γενικές Διατάξεις :
1. Ο αγώνας θα είναι ατομικός στις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών

/ Εφήβων – Νεανίδων / Παίδων – Κορασίδων / Παμπαίδων – Πανκορασίδων / Παμπαίδων Β΄- Πανκορασίδων Β΄ ολυμπιακού και σύνθετου τόξου.
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επίσημοι τοξότες-τριες της Ε.Φ.Ο.Τ οι οποίοι : Ανήκουν στη Β΄ αγωνιστική κατηγορία και σε σωματεία

που υπάγονται στο Γεωγραφικό Διαμέρισμα Στερεάς Ελλάδος – Αιγαίου & Κρητικού Πελάγους αλλά και σε οποιοδήποτε σωματείο της Ε.Φ.Ο.Τ.,

έχουν θεωρημένο Δελτίο Υγείας από ιατρό & έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες για το έτος 2014.

3. Δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΕΓΓΡΑΦΩΣ στην Ε.Φ.Ο.Τ ταχυδρομικώς ή με FAX στο : 210 6400347

ή στο e-mail : efot@otenet.gr μέχρι τη Δευτέρα 10/02/2014 και ώρα 14:00  ( Επισυνάπτεται δήλωση συμμετοχής

η οποία θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία και με υπογραφές των εκπροσώπων του σωματείου – σφραγίδα του σωματείου

βάσει του νόμου με αρ. 4115 αρ. φύλλου 1218 / αριθμός 11596 άρθρα 1, 2, 3, 20/5/2013  ).
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 14η ΩΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ.
4. Ενστάσεις υποβάλλονται στη γραμματεία του αγώνα με παράβολο 50 ευρώ μόνο γραπτώς από τους αρχηγούς των σωματείων.
5. Σε περίπτωση μη συμμετοχής αθλητών οι οποίοι είχαν δηλωθεί, ισχύει η εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ : 2013/5.
6. Η Αγωνόδικος επιτροπή εκδικάζει πιθανές ενστάσεις.  
ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

     ΠΡΟΣΟΧΗ :

1. Μέχρι την Πέμπτη 13/02/2014 και ώρα 14:00 θα γίνονται δεκτές οποιεσδήποτε ακυρώσεις συμμετοχής

ΜΟΝΟ ΕΓΓΡΑΦΩΣ με FAX στο : 210 6400347 ή στο e-mail : efot@otenet.gr . ΠΡΟΣΟΧΗ:  οι ακυρώσεις με τα SMS ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ.
2. Οι αθλητές οι οποίοι δεν θα έχουν θεωρημένο Δελτίο Υγείας από ιατρό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2725/99,

δεν θα συμμετέχουν στον αγώνα.
3. Στον αγώνα ισχύει παράβολο συμμετοχής 10 ευρώ.

4.   Τα πρόσωπα στόχων ( target faces ) του αγώνα θα είναι μονά των 40Χ40εκ. για τη   

Β΄αγωνιστική κατηγορία στις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών

/ Εφήβων – Νεανίδων και στις ηλικιακές κατηγορίες Παίδων – Κορασίδων / Παμπαίδων – Πανκορασίδων ολυμπιακού & σύνθετου τόξου.
Στην περίπτωση που αθλητής/αθλήτρια Β΄ αγωνιστικής κατηγορίας, επιθυμεί να αγωνιστεί σε τριπλό κάθετο πρόσωπο στόχου,

θα πρέπει να δηλωθεί ΜΟΝΟ ΕΓΓΡΑΦΩΣ με FAX στο : 210 6400347 ή στο e-mail : efot@otenet.gr

από το σωματείο στο οποίο ανήκει μαζί με τη δήλωση συμμετοχής.

5.  Τα πρόσωπα στόχων ( target faces ) του αγώνα για τις ηλικιακές κατηγορίες Παμπαίδων Β΄- Πανκορασίδων Β΄

ολυμπιακού & σύνθετου τόξου θα είναι μονά των 80Χ80εκ. ( πρόσωπο στόχου Fita 50μ. για το ολυμπιακό τόξο ).
6.   Οι κατηγορίες των αθλητών – τριών, ηλικιακά έχουν ως εξής :
Παίδες – Κορασίδες : ≤ 14 ετών, μέχρι και το έτος γεννήσεως 2000.
Παμπαίδες – Πανκορασίδες : ≤ 12 ετών, μέχρι και το έτος γεννήσεως 2002.
Παμπαίδες Β΄- Πανκορασίδες Β΄: ≤ 10 ετών, μέχρι και το έτος γεννήσεως 2004.
( Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. : 2013/9, Θέμα : Ηλικιακή Κατηγοριοποίηση Αθλητών ).
7. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 2013/7, σωματεία τα οποία θα προχωρήσουν σε ακύρωση αθλητών

μετά από το προβλεπόμενο χρονικό όριο ακύρωσης συμμετοχών, βάσει της προκήρυξης του αγώνα, ή δεν προσέλθουν στον αγώνα,

τότε υποχρεούνται να καταβάλλουν κανονικά το παράβολο συμμετοχής

και παράλληλα θα εφαρμόζονται τα αναγραφόμενα στην εγκύκλιο της Ε.Φ.Ο.Τ. 2013/5.

                                                      Με αθλητικούς χαιρετισμούς,
                                                                  Για το Δ.Σ.
                        Ο Πρόεδρος                                                          Η Γενική Γραμματέας

                  Δρ. Πέτρος Συναδινός                                                Μαρία Κυριλλοπούλου