ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Α΄& Β΄ ΑΓΩΝ. ΚΑΤ. 2Χ70μ. Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ ΟΛ. ΤΟΞΟΥ, 2Χ60μ. ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΟΛ. ΤΟΞΟΥ, 2Χ50μ. Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 2Χ30μ. Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν       ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ &ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ

2Χ40μ. ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, 2Χ25μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, 2Χ15μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄- ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ

Δημοτικό Στάδιο Βαρθολομιού Δήμου Πηνειού, 19 & 20 Ιουλίου 2014

 

Η Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Τοξοβολίας σε συνεργασία με τον Α. Γ. Σ. ΣΤΡΟΥΣΙΟΥ και τον Δήμο Πηνειού, προκηρύσσει αγώνα ανοιχτού χώρου Πανελλήνιας εμβέλειας:

 

 

 • Α΄ & Β΄αγωνιστικής κατηγορίας 2Χ70μ. ηλικιακών κατηγοριών Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών ολυμπιακού τόξου, 2Χ60μ. ηλικιακής κατηγορίας Εφήβων – Νεανίδων ολυμπιακού τόξου & 2Χ50μ. ηλικιακών κατηγοριών Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών / Εφήβων – Νεανίδων σύνθετου τόξου.
 • 2Χ40μ. ηλικιακής κατηγορίας Παίδων – Κορασίδων, 2Χ25μ. ηλικιακής κατηγορίας Παμπαίδων – Πανκορασίδων & 2Χ15μ. ηλικιακής κατηγορίας Παμπαίδων Β΄- Πανκορασίδων Β΄ ολυμπιακού & σύνθετου τόξου.
 • Αναπτυξιακού αγωνιστικής κατηγορίας 2Χ30μ. ηλικιακών κατηγοριών Ανδρών-Γυναικών / Νέων Ανδρών –Νέων Γυναικών/ Εφήβων- Νεανίδων ολυμπιακού & συνθέτου τόξου,

που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο Βαρθολομιού, το Σάββατο   19 Ιουλίου και την Κυριακή 20 Ιουλίου 2014.

 

 

Γενικές Διατάξεις :

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επίσημοι τοξότες-τριες της Ε.Φ.Ο.Τ οι οποίοι έχουν θεωρημένο Δελτίο Υγείας από ιατρό & έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες για το έτος 2014.  
 2. Ο αγώνας θα είναι ατομικός σε όλες τις κατηγορίες ολυμπιακού & σύνθετου τόξου.
 3. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται ΜΟΝΟΝ ΕΓΓΡΑΦΩΣ στην Ε.Φ.Ο.Τ ταχυδρομικώς ή με FAX στο : 210 6400347 ή στο email : efot@otenet.gr μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 14/07/2014 και ώρα 14:00. Επισυνάπτεται δήλωση συμμετοχής η οποία θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία και με υπογραφές των εκπροσώπων του σωματείου – σφραγίδα του σωματείου βάσει του νόμου με αρ. 4115 αρ. φύλλου 1218 / αριθμός 11596 άρθρα 1, 2, 3, 20/5/2013. Ειδικά για τους ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ αθλητές θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται η ημερομηνία γέννησης. ΜΕΤΑ ΤΗΝ 14η ΩΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ. Ακυρώσεις θα γίνονται δεκτές έως και την ΤΡΙΤΗ 15/07/2014 και ώρα 14:00 ΜΟΝΟΝ ΕΓΓΡΑΦΩΣ στην Ε.Φ.Ο.Τ ταχυδρομικώς ή με FAX στο : 210 6400347 ή στο email : efot@otenet.gr
 4.  Σε περίπτωση μη συμμετοχής αθλητών οι οποίοι είχαν δηλωθεί, ισχύει η εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ : 2013/5.6.
 5.  Η Αγωνόδικος επιτροπή εκδικάζει πιθανές ενστάσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

 1. Οι αθλητές οι οποίοι δεν θα έχουν θεωρημένο Δελτίο Υγείας από ιατρό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2725/99, δεν θα συμμετέχουν στον αγώνα.
 2. Στον αγώνα ισχύει παράβολο συμμετοχής 12 ευρώ . Το ποσό των 2€ ανά αθλητή θα κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό για την αποκατάσταση των φθορών των υλικών που χρησιμοποιούνται στους αγώνες σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. στις 19/02/2014.
 3. Τα πρόσωπα στόχων ( target faces ) του αγώνα για τις αποστάσεις 70 – 60μ. θα είναι 122 εκ..
 4. Τα πρόσωπα στόχων ( target faces ) του αγώνα για την απόσταση των 50μ. θα είναι 80 Χ 80εκ. με βαθμολογική ζώνη από 5 – 10.
 5. Τα πρόσωπα στόχων ( target faces ) του αγώνα για τις αποστάσεις 40 – 25 – 15μ. θα είναι 122εκ..
 6. Οι κατηγορίες των αθλητών – τριών, ηλικιακά έχουν ως εξής :

Παίδες – Κορασίδες : ≤ 14 ετών, μέχρι και το έτος γεννήσεως 2000.

Παμπαίδες – Πανκορασίδες : ≤ 12 ετών, μέχρι και το έτος γεννήσεως 2002.

Παμπαίδες Β΄- Πανκορασίδες Β΄: ≤ 10 ετών, μέχρι και το έτος γεννήσεως 2004.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 2013/17, σωματεία τα οποία έχουν δηλώσει αθλητές και δεν προσέλθουν στον αγώνα, υποχρεούνται να καταβάλλουν κανονικά το παράβολο συμμετοχής και παράλληλα θα εφαρμόζονται τα αναγραφόμενα στην εγκύκλιο της Ε.Φ.Ο.Τ. 2013/5.