Σας ενημερώνουμε για τα κριτήρια & τον τρόπο επιλογής Εθνικών Ομάδων του έτους 2014 καθώς και τον ορισμό εθελοντών Προπονητών των Εθνικών Ομάδων όπως αποφασίστηκαν από το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Τ. την Τετάρτη 27/03/2014.