Η Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Τοξοβολίας, προκηρύσσει αγώνα ανοιχτού χώρου :

• Α΄αγωνιστικής κατηγορίας, FITA 90μ – 70μ – 50μ – 30μ. για τις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών – Νέων Ανδρών ολυμπιακού τόξου FITA 70μ – 60μ – 50μ – 30μ. για τις ηλικιακές κατηγορίες Γυναικών – Νέων  Γυναικών – Εφήβων ολυμπιακού τόξουFITA 60μ – 50μ – 40μ – 30μ. για την ηλικιακή κατηγορία Νεανίδων ολυμπιακού       τόξου
• Β΄αγωνιστικής κατηγορίας ανοιχτού χώρου 2Χ70μ. ηλικιακών κατηγοριών Ανδρών – Γυναικών/ Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών ολυμπιακού τόξου– 2Χ60μ. ηλικιακής κατηγορίας Εφήβων – Νεανίδων ολυμπιακού τόξου
• Α΄& Β΄αγωνιστικής κατηγορίας ανοιχτού χώρου 2Χ50μ. ηλικιακών κατηγοριών Ανδρών – Γυναικών/ Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών / Εφήβων – Νεανίδων σύνθετου τόξου
• 2Χ40μ. Παίδων – Κορασίδων ολυμπιακού & σύνθετου τόξου 2Χ25μ. Παμπαίδων – Πανκορασίδων ολυμπιακού & σύνθετου τόξου 2Χ15μ. Παμπαίδων Β΄- Πανκορασίδων Β΄ ολυμπιακού & σύνθετου τόξου που θα πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου Αττικής( στην κεντρική αρένα υπερπήδησης εμποδίων με χλοοτάπητα ),το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Μαΐου 2013.
Γενικές Διατάξεις :

1. Ο αγώνας θα είναι ατομικός στις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών/ Εφήβων – Νεανίδων / Παίδων – Κορασίδων / Παμπαίδων – Πανκορασίδων / Παμπαίδων Β΄- Πανκορασίδων Β΄ ολυμπιακού και σύνθετου τόξου.
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επίσημοι τοξότες-τριες της Ε.Φ.Ο.Τ οι οποίοι :Ανήκουν στην Α΄ & Β αγωνιστική κατηγορία και ηλικιακά στις κατηγορίες Παίδων – Κορασίδων
/ Παμπαίδων – Πανκορασίδων / Παμπαίδων Β΄- Πανκορασίδων Β΄, έχουν θεωρημένο Δελτίο Υγείας από ιατρό & έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες για το έτος 2013.
3. Δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται εγγράφως στην Ε.Φ.Ο.Τ ταχυδρομικώς ή με FAX στο 210 6400347ή στο e-mail : efot@otenet.gr μέχρι τη Δευτέρα 20/05/2013 και ώρα 14:00 ( Επισυνάπτεται φόρμα συμμετοχής ).
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 14η ΩΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ.
4. Εν ισχύ οι εγκύκλιοι Ε.Φ.Ο.Τ. 2013.
5. Ενστάσεις υποβάλλονται στη γραμματεία του αγώνα με παράβολο 100 ευρώ μόνο γραπτώς από τους αρχηγούς των σωματείων.
6. Σε περίπτωση μη συμμετοχής αθλητών οι οποίοι είχαν δηλωθεί, ισχύει η εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ : 2013/5.
7. Η Αγωνόδικος επιτροπή εκδικάζει πιθανές ενστάσεις.  

ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.    
ΠΡΟΣΟΧΗ :
1. Μέχρι την Πέμπτη 23/05/2013 και ώρα 14:00 θα γίνονται δεκτές οποιεσδήποτε ακυρώσεις συμμετοχής. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 2013/17, σωματεία τα οποία θα προχωρήσουν σε ακύρωση αθλητών μετά από το προβλεπόμενο χρονικό όριο ακύρωσης συμμετοχών, βάσει της προκήρυξης του αγώνα ή δεν προσέλθουν στον αγώνα, τότε υποχρεούνται να καταβάλλουν κανονικά το παράβολο συμμετοχής και παράλληλα θα εφαρμόζονται τα αναγραφόμενα στην εγκύκλιο της Ε.Φ.Ο.Τ. : 2013/5.
2. Οι αθλητές οι οποίοι δεν θα έχουν θεωρημένο Δελτίο Υγείας από ιατρό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2725/99, δεν θα συμμετέχουν στον αγώνα.
3.  Τα πρόσωπα στόχων ( target faces ) του αγώνα ανά κατηγορία έχουν ως εξής :
Α΄ αγωνιστική κατηγορία ολυμπιακού τόξου :
• FITA / 90μ.  – 70μ. ( 122εκ. ) – 50μ. ( 80εκ. )- 30μ. ( 40Χ40 εκ. με βαθμολογική ζώνη 5 -10 σε ξεχωριστό πρόσωπο για κάθε αθλητή )για τις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών – Νέων Ανδρών ολυμπιακού τόξου.
• FITA / 70μ.  – 60μ. ( 122εκ. ) – 50μ. ( 80εκ. ) – 30μ. ( 40Χ40εκ. με βαθμολογική ζώνη 5 – 10 σε ξεχωριστό πρόσωπο για κάθε αθλητή ) για τις ηλικιακές κατηγορίες Γυναικών – Νέων Γυναικών – Εφήβων ολυμπιακού τόξου.
• FITA / 60μ. – 50μ. ( 122εκ. ) – 40μ. ( 80εκ. ) – 30μ. ( 40Χ40εκ. με βαθμολογική ζώνη 5 – 10 σε ξεχωριστό πρόσωπο για κάθε αθλητή )για την ηλικιακή κατηγορία Νεανίδων ολυμπιακού τόξου.
Β΄ αγωνιστική κατηγορία ολυμπιακού τόξου :
• 70μ. ( 122εκ. ) για τις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών/ Νέων Ανδρών  – Νέων Γυναικών ολυμπιακού τόξου.• 60μ. ( 122εκ. ) για την ηλικιακή κατηγορία Εφήβων – Νεανίδων ολυμπιακού τόξου.
Α΄& Β΄αγωνιστική κατηγορία σύνθετου τόξου :
• Για την απόσταση των 50μ. θα είναι 40 Χ 40εκ. με βαθμολογική ζώνη από 5 – 10,στις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών / Εφήβων – Νεανίδων σύνθετου τόξου και θα εκτελούνται βολές των 6 βελών Χ 6 σετ σε ξεχωριστό πρόσωπο στόχου ( target face ).
Παίδες – Κορασίδες / Παμπαίδες – Πανκορασίδες / Παμπαίδες Β΄- Πανκορασίδες Β΄ολυμπιακού και σύνθετου τόξου θα αγωνιστούν σε πρόσωπα αγώνα (target faces) των 122εκ. για όλες τις αποστάσεις.

Οι  ανωτέρω κατηγορίες αθλητών – τριών, ηλικιακά έχουν ως εξής :
Παίδες – Κορασίδες : ≤ 14 ετών, μέχρι και το έτος γεννήσεως 1999.
Παμπαίδες – Πανκορασίδες : ≤ 12 ετών, μέχρι και το έτος γεννήσεως 2001.
Παμπαίδες Β΄- Πανκορασίδες Β΄: ≤ 10 ετών, μέχρι και το έτος γεννήσεως 2003.( Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. : 2013/9, Θέμα : Ηλικιακή Κατηγοριοποίηση Αθλητών ).
4. Σε υλοποίηση εγκυκλίου της Ε.Φ.Ο.Τ. 2013/17, στον αγώνα ισχύει παράβολο συμμετοχής ύψους 10 ευρώ.
5. Κάθε σωματείο μπορεί να δηλώνει στο έντυπο συμμετοχής, ένα άτομο ως Αρχηγό Ομάδαςκαι επιπλέον μπορεί να δηλώσει τους προπονητές, ιατρούς, βοηθούς που θα μπορούν να παρευρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο.
Σε κάθε περίπτωση ο μέγιστος αριθμός των Υπεύθυνων Ομάδας (αρχηγός, προπονητές, ιατροί, βοηθοί κ.τ.λ.)
δεν μπορεί να ξεπερνάει τους 4 (τέσσερις) που θα βρίσκονται ταυτόχρονα στον αγωνιστικό χώρο.
6.  Η Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ : 2013/6 (Θέμα : Αθλητική περιβολή) θα εφαρμοστεί αυστηρά.
7.   Ο αγώνας μετράει για την επιλογή της Εθνικής Ομάδας που θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΤοξοβολίαςΑνοιχτού Χώρου που θα διεξαχθεί στην Αττάλεια της Τουρκίας από 29/9 – 6/10/2013,βάσει των κριτηρίων και προϋποθέσεων επιλογής και συγκρότησης Εθνικών Ομάδων έτους 2012.