Σε συνέχεια του εγγράφου μας με αρ.πρωτ.: 32002/19-03-2014, σας αποστέλλουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα του αγώνα Α΄& Β΄αγωνιστικής κατηγορίας ανοιχτού χώρου 2Χ70μ. ηλικιακών κατηγοριών Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών ολυμπιακού τόξου, 2Χ60μ. ηλικιακής κατηγορίας Εφήβων – Νεανίδων ολυμπιακού τόξου & 2Χ50μ. ηλικιακών κατηγοριών Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών / Εφήβων – Νεανίδων σύνθετου τόξου που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Στάδιο Σχηματαρίου « Ευάγγελος Δεπάστας », την Κυριακή 30 Μαρτίου 2014.

 

Κυριακή 30 Μαρτίου 2014
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ
11:00 – 11:30       Έλεγχος εξοπλισμού & Δ.Υ.
11:30 – 12:00       Δοκιμαστικές βολές
12:00 – 12:05       Διάλειμμα
12:05 – 13:05       Α΄Γύρος
13:05 – 13:30       Διάλειμμα
13:30 – 14:30       Β΄Γύρος

ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ               

ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ,

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ & ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Φ.Ο.Τ. 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ( ΟΧΙ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ε.Φ.Ο.Τ. ).

Επιτροπές :
Οργανωτές :  Ε.Φ.Ο.Τ., Αθλητικός Σύλλογος Οινόης « Ο Ακταίωνας », Δήμος Σχηματαρίου.
Εκπρόσωπος της Ε.Φ.Ο.Τ.:  Μαρία Κυριλλοπούλου.
Αγωνόδικος Επιτροπή :  Κλημεντίνη Διαμαντοπούλου, Γρηγόρης Αντωνάκος, Δημήτριος Κατσαίτης.