Η Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Τοξοβολίας, προκηρύσσει αγώνα :
• Α΄  & Β΄αγωνιστικής κατηγορίας ανοιχτού χώρου 2Χ70μ. ηλικιακών κατηγοριών  Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών ολυμπιακού τόξου –  2Χ60μ.

ηλικιακής κατηγορίας Εφήβων – Νεανίδων ολυμπιακού τόξου – 2Χ50μ. ηλικιακών κατηγοριών Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών / Εφήβων –Νεανίδων

σύνθετου τόξου • Ανοιχτού χώρου 2Χ40μ. Παίδων – Κορασίδων ολυμπιακού & σύνθετου τόξου – 2Χ25μ. Παμπαίδων – Πανκορασίδων ολυμπιακού & σύνθετου τόξου –

2Χ15μ. Παμπαίδων Β΄- Πανκορασίδων Β΄ ολυμπιακού & σύνθετου τόξου που θα πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου Αττικής ( στηνκεντρική

αρένα υπερπήδησης εμποδίων με χλοοτάπητα ), το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2013.
Γενικές Διατάξεις :
1. Ο αγώνας θα είναι ατομικός στις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών / Εφήβων – Νεανίδων / Παίδων –Κορασίδων /Παμπαίδων

– Πανκορασίδων / Παμπαίδων Β΄- Πανκορασίδων Β΄ ολυμπιακού και σύνθετου τόξου.
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επίσημοι τοξότες-τριες της Ε.Φ.Ο.Τ οι οποίοι : Ανήκουν στην Α΄ & Β αγωνιστική κατηγορία και ηλικιακά στις κατηγορίες Παίδων –
Κορασίδων / Παμπαίδων – Πανκορασίδων / Παμπαίδων Β΄- Πανκορασίδων Β΄, έχουν θεωρημένο Δελτίο Υγείας από ιατρό & έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους
εκκρεμότητες για το έτος 2013.
3. Δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΕΓΓΡΑΦΩΣ στην Ε.Φ.Ο.Τ ταχυδρομικώς ή με FAX στο : 210 6400347 ή στο e-mail  efot@otenet.gr μέχρι τη Δευτέρα

02/09/2013 και ώρα 14:00. Επισυνάπτεται δήλωση συμμετοχής η οποία σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία, με
υπογραφές των εκπροσώπων του σωματείου και σφραγίδα του σωματείου, βάσει του νόμου 4115 Φ.Ε.Κ. 1218 / αριθμός 11596 άρθρα 1, 2, 3, 20/5/2013 ειδάλλως θα
υπάρξει πρόβλημα σε πιθανές μοριοδοτήσεις αθλητών – τριών από τη Γ.Γ.Α..ΜΕΤΑ ΤΗΝ 14η ΩΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ.
4. Εν ισχύ οι εγκύκλιοιΕ.Φ.Ο.Τ. 2013.5. Ενστάσεις υποβάλλονται στη γραμματεία του αγώνα με παράβολο 100 ευρώ μόνο γραπτώς από τους αρχηγούς των

σωματείων.6. Σε περίπτωση μησυμμετοχής αθλητών οι οποίοι είχαν δηλωθεί, ισχύει η εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ : 2013/5.7. Η Αγωνόδικος επιτροπή εκδικάζει πιθανές ενστάσεις.

ΤΟΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.   
ΠΡΟΣΟΧΗ :1. Μέχρι την Πέμπτη 05/09/2013 και ώρα 14:00 θα γίνονται δεκτές οποιεσδήποτε   ακυρώσεις συμμετοχής ΜΟΝΟ ΕΓΓΡΑΦΩΣ με FAX στο : 210 6400347 ή

στο e-mail :
efot@otenet.gr ή μέσω SMS στο κινητό της Ε.Φ.Ο.Τ. : 6909466311.Σύμφωνα με την εγκύκλιο 2013/17, σωματεία τα οποία θα προχωρήσουν σε ακύρωση αθλητών μετά
από το προβλεπόμενο χρονικό όριο ακύρωσης συμμετοχών, βάσει της προκήρυξης του αγώνα ή δεν προσέλθουν στον αγώνα, τότε υποχρεούνται να καταβάλλουν
κανονικά το παράβολο συμμετοχής.
2. Οι αθλητές οι οποίοι δεν θα έχουν θεωρημένο Δελτίο Υγείας από ιατρό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2725/99, δεν θασυμμετέχουν στον αγώνα.
3.  Τα  πρόσωπα στόχων ( target faces ) του αγώνα για τις αποστάσεις 70 – 60μ. θα είναι 122 εκ., για την Α΄& Β΄αγωνιστική κατηγορία στις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών
– Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών / Εφήβων – Νεανίδων ολυμπιακού τόξου.Τα πρόσωπα στόχων ( target faces ) του αγώνα για την απόσταση των 50μ. θα
είναι 40 Χ 40εκ. με βαθμολογική ζώνη από 5 – 10, για την Α΄& Β΄αγωνιστική κατηγορία στις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών /
Εφήβων – Νεανίδων σύνθετου τόξου και θα εκτελούνται βολές των 6 βελών Χ 6 σετ σε ξεχωριστό πρόσωπο στόχου ( target face ).
4. Τα πρόσωπα στόχων ( target faces )του αγώνα θα είναι 122εκ. για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες Παίδων – Κορασίδων / Παμπαίδων – Πανκορασίδων / Παμπαίδων Β΄-
Πανκορασίδων Β΄ολυμπιακού & σύνθετου τόξου.
5. Οι κατηγορίες των αθλητών – τριών, ηλικιακά έχουν ως εξής :Παίδες – Κορασίδες : ≤ 14 ετών, μέχρι και το έτος γεννήσεως 1999.Παμπαίδες – Πανκορασίδες : ≤ 12
ετών, μέχρι και το έτος γεννήσεως 2001.Παμπαίδες Β΄- Πανκορασίδες Β΄: ≤ 10 ετών, μέχρι και το έτος γεννήσεως 2003.( Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. : 2013/9, Θέμα : Ηλικιακή
ατηγοριοποίηση Αθλητών ).
6. Σε υλοποίηση εγκυκλίου της Ε.Φ.Ο.Τ. 2013/17, στον αγώνα ισχύει παράβολο συμμετοχής ύψους 10 ευρώ.
7.  Η Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ : 2013/6 (Θέμα : Αθλητική περιβολή) θα εφαρμοστεί αυστηρά.
8.   Ο αγώνας μετράει για την επιλογή της Εθνικής Ομάδας που θα συμμετάσχει
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τοξοβολίας Ανοιχτού Χώρου που θα διεξαχθεί στην Αττάλεια της Τουρκίας από 29/9 – 6/10/2013, βάσει των κριτηρίων και προϋποθέσεων
επιλογής και συγκρότησης Εθνικών Ομάδων έτους 2012.