Αγαπητοί φίλοι,

λόγω των ανέλπιστα πολλών αιτήσεων συμμετοχής για το σεμινάριο χρήσης του A.M.S. που ανήλθαν σε 26 από την Κεντρική & Νότια Ελλάδα και 12 από την Βόρεια Ελλάδα, βρισκόμαστε στην δύσκολη θέση να πρέπει να μεταφέρουμε την προγραμματισμένη για το Σάββατο 10/9/16 εκπαίδευση σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Οι απαιτήσεις διοργάνωσης του σεμιναρίου για τόσο μεγάλο αριθμό ατόμων είναι πολύ μεγάλες και έχουν αρκετές τεχνικές δυσκολίες. Εκτός από μεγάλο χώρο που αυτή τη στιγμή δεν διατίθεται, απαιτείται δημιουργία τεχνικής υποδομής στο χώρο για ταυτόχρονη σύνδεση των φορητών υπολογιστών των συμμετεχόντων χωρίς προβλήματα. Αντίστοιχα, η επιλογή λύσης μικρότερου αριθμού συμμετεχόντων μεταξύ ατόμων που πληρούν όλοι τα προαπαιτούμενα, μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση ότι η επιλογή γίνεται με αδιαφανή κριτήρια.

Θεωρούμε ότι καταλληλότερος χρόνος για την διεξαγωγή του σεμιναρίου θα είναι προς το τέλος Οκτωβρίου με το κλείσιμο της αγωνιστικής περιόδου ανοιχτού χώρου και στον νέο χώρο της Ομοσπονδίας, στο ΟΑΚΑ. Οι υφιστάμενες δηλώσεις συμμετοχής θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και δεν θα χρειαστεί να ξαναγίνουν.

Ευχαριστούμε θερμά όσους έστειλαν αιτήσεις συμμετοχής καθώς δείχνουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για την ενεργή υποστήριξη της οργάνωσης των αγώνων μας.

Φιλικά
Ν. Ράπτης

Β΄ Αντιπρόεδρος Ε.Ο.Τ.