Αποτελέσματα α’ βάρδιας αγώνα αναπτυξιακού χαρακτήρα στη Φλώρινα