Αποτελέσματα αγώνα Α.Χ. Α΄ – Β΄ αγων. κατ. Αναπτυξιακού χαρακτήρα & Μ.Η.Κ. Ο.Α.Κ.Α. 23 & 24 Μαρτίου 2024

Σάββατο 23 Μαρτίου 2024 Α΄Βάρδια Β΄Βάρδια Κυριακή 24 Μαρτίου 2024