Αποτελέσματα αγώνα διακρατικής Ελλαδας-Κύπρου στο Ο.Α.Κ.Α. 14 – 16 Οκτωβρίου 2022