Σας ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα του αγώνα ΚΧ που έγινε στην Κάρυστο το Σάββατο και Κυριακή 4&5 Οκτωβρίου 2014.

Αποτελέσματα αγώνα ΚΧ Καρύστου 4_5-10-14